• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Van Heek Tweka had een slecht halfjaar

Van Heek Tweka had een slecht halfjaar

Door FashionUnited

10 apr. 2002

Kledingfabrikant Van Heek Tweka heeft een slecht halfjaar achter de rug. De netto-omzet daalde van 20,8 naar 19,8 miljoen euro. Het verlies werd lager en ging van 1,6 naar 1,1 miljoen euro. Van Heek Tweka kampte in de eerste zes maanden van het boekjaar 2001/02 met de negatieve gevolgen van de integratie van Tweka in Uden.

Tevens verliep de implementatie van het nieuwe automatiseringssysteem niet geheel naar wens, ook de logisiteke organisatie liet te wensen over. Het eerste halfjaar eindigde overigens op 31 januari. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg van 2,0 naar 2,4 miljoen euro negatief. De incidentele laten groeiden van 0,2 naar 0,8 miljoen euro.

Dankzij de boekwinst uit de verkoop van een pand in Uden kwam het resultaat na belastingen uit op 1,1 miljoen euro negatief, tegen 1,6 miljoen negatief in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens Van Heek Tweka zal in het tweede halfjaar rendementsherstel optreden, met een hogere omzet en een verbeterde toegevoegde waarde, voortvloeiend uit verbeterde productie en logistiek.